เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
งานบริการประชาชน
 
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 43 คน
อาทิตย์นี้ 86 คน
เดือนนี้ 837 คน
ปีนี้ 32387 คน
ทั้งหมด 36457 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (03-09-2557)


  กำหนดการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ 2558
      
 
  กำหนดการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ 2558
  โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรั...
  งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกีย...
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้ริหารและสาชิกสภาเทศบาล พน...
  กิจกรรมวันสงกรานต์57
  ช่วยภัยน้ำท่วม
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2556
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
  ประมวลภาพพื้นที่ตำบลหนองบัวตะเกียดประสบอุทกภัย 15-...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.