เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
 


ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล


ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-300 236
ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด 222 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวตะเกียด จังหวัดนครราชสีมา 30210
ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางเพจ Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จังหวัดนครราชสีมา