เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 2 ม.ค. 2560 ]15
2 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 2 ม.ค. 2560 ]18
3 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 2 ม.ค. 2560 ]15
4 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 2 ม.ค. 2560 ]19
5 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 2 ม.ค. 2560 ]18
6 คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พศ 2539 [ 2 ม.ค. 2560 ]16
7 คู่มือบำเหน็จบำนาญ [ 2 ม.ค. 2560 ]16