วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางเนียบเชื่อมนานายสมเดช บ้านหนองบัวตะเกียด ่หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาที่ปรึกษาประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าขอนเฃื่อมตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง