วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายตาปู่บ้านเชื่อมโนนสำโรง บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 865988 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 76-7787 นครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๗๖-๗๗๘๗ นครราชสีมาเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน ๑๗ รายการ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 76-7787 นครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาขุดบ่อขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกีดย จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือน 30-31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง