วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ทรายอะเบท,น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดปฏิบัติงาน (ชุดหมี) แบบปิดซิป - ผ้าคอมพ์ ติดแถบสะท้อนแสง พร้อมปักชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว พร้อมคิ้วและปะกับยึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมรถตู้ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง