วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องจัดกิจกรรมพัมนาการทางด้านร่างกาย ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมผ้าม่านประตูหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ทรายอะเบท,น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดปฏิบัติงาน (ชุดหมี) แบบปิดซิป - ผ้าคอมพ์ ติดแถบสะท้อนแสง พร้อมปักชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว พร้อมคิ้วและปะกับยึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง