วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องแต่งกายสำหรับเข้าร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง จัดสถานที่ และเช่าเต้นท์ สำหรับจัดโครงการกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อว้สดุในการเล่นเกมส์และในการทำกิจกรรมอื่น สำหรับจัดงานโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องจัดกิจกรรมพัมนาการทางด้านร่างกาย ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมผ้าม่านประตูหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (ทรายอะเบท,น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง