วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3
1  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกโรงเรียนบ้านจะบูเชื่อมทางหลวงสาย 201 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประกอบโครงการรณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 64-002 สายบ้านหนองบัวตะเกียด-บ้านหนองกระเทียมใต้
1  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัคร และประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการเตรียมสนามกีฬาฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล บริการเต้นท์ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 9505 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง