วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างฐานรองศาล พร้อมศาลพระภูมิและศาลตายาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถตู้ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พาดสาย 3 เฟส 4 สาย พร้อมติดตั้งตู้เมน 3 เฟส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้พนักงาน และตู้เก็บเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเลต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง