วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) บ้านห้วยใหญ่ ม.2 บ้านห้วยใหม่ ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 896923 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมดอนใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม อ้างถึงหนังสือ มท.0816/ว979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม อ้างถึงหนังสือ มท.0816/ว979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) บ้านห้วยใหญ่ ม.14 และ บ้านห้วยใหม่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน,ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง