วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่อขอนเชื่อม ต. กุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลที่ชำรุด จำนวน ๑๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง