วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญณรงค์ถึงบ้านสุเนตร หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกขวาง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ (เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.64-002 บ้านหนองบัวตะเกียด-บ้านหนองกระเทียมใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (วัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างโคงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมู่ที่ 13 ไปหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง