วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
จ้างขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 5335) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสี สำหรับใช้ปฎิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (เสื้อชูชีพว่ายน้ำ สำหรับผู้ใหญ่ผลิตจากผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนน้ำกัดเซาะป้องกันถนนชำรุดและปั้นคันคูดินเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง