วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่อขอนเชื่อม ต. กุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลที่ชำรุด จำนวน ๑๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมดอนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาดูแลพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าสำรองข้อมูลใน server 12 เดือน ของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง