วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 64-05 สายบ้านใหญ่-บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดน้ำใส- ทล 201 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาตั้งเสาไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 76-7787 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจะบู หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดสระน้ำโนนสำโรง บ้านห้วย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง