วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายจันทร์ถึงไร่นายสมนึก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อกรอบรูปไฟเบอร์ ขนาด 220 ซม.x 330 ซม. เพื่อใช้ในโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันดิน บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง