วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ ถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจากบ้านนางสาวอร เกขุนทด บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางน้อย เชื่อมเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 86-7787 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงราชาภิเษก ธงตราสัญลักษณ์ วปร. ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานขนถ่ายขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมืึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง