วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางใย บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบที่สาธารณะ หมู่ที่ 10
11  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงเรียน หมู่ที่ 9
11  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายจันทร์ถึงไร่นายสมนึก หมู่ที่ 9
11  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 15
11  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางใย บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10
11  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 10
26  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกีย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจัดจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง