วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 15
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าซอย หมู่ที่ 1
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัดเมืองตะโก หมู่ที่่ 15
17  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาไกล หมู่ที่ 13
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอเนกประสงค์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกีดยจำนวน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 84 คน ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2561 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง