วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
ซื้อแบตเตอรี่ FB110 พร้อมติดตั้ง รถคันหมายเลขทะเบียน 86-5988 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเชย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอนามัย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาติดม่านปรับแสง และมูลี่ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุ ๆ ละ ๒๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง