เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ม.ค. 2564 ]36
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ม.ค. 2564 ]30
13 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ม.ค. 2564 ]31
14 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 21 ม.ค. 2564 ]30
15 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ม.ค. 2564 ]29
16 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 ม.ค. 2564 ]29
17 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ม.ค. 2564 ]30
18 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 21 ม.ค. 2564 ]31
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ม.ค. 2564 ]30
20 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ม.ค. 2564 ]30
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7