เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 21 ม.ค. 2564 ]31
22 การแจ้งขุดดิน [ 21 ม.ค. 2564 ]31
23 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ม.ค. 2564 ]33
24 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ม.ค. 2564 ]32
25 การแจ้งถมดิน [ 21 ม.ค. 2564 ]31
26 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ม.ค. 2564 ]32
27 การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน [ 21 ม.ค. 2564 ]32
28 การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ม.ค. 2564 ]30
29 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ม.ค. 2564 ]30
30 การเพิ่มชื่อกรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม [ 21 ม.ค. 2564 ]31
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7