เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด [ 21 ม.ค. 2564 ]34
42 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) [ 21 ม.ค. 2564 ]29
43 การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปีพ.ศ. 2499 [ 21 ม.ค. 2564 ]30
44 การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 21 ม.ค. 2564 ]32
45 : การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ"ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [ 21 ม.ค. 2564 ]30
46 การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ม.ค. 2564 ]31
47 การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน [ 21 ม.ค. 2564 ]31
48 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์ [ 21 ม.ค. 2564 ]29
49 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น [ 21 ม.ค. 2564 ]31
50 การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน [ 21 ม.ค. 2564 ]30
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7