เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 21 ม.ค. 2564 ]29
62 การรับแจ้งการย้ายออก [ 21 ม.ค. 2564 ]29
63 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง [ 21 ม.ค. 2564 ]28
64 การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า [ 21 ม.ค. 2564 ]33
65 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน [ 21 ม.ค. 2564 ]29
66 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ม.ค. 2564 ]27
67 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ม.ค. 2564 ]27
68 การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 21 ม.ค. 2564 ]29
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7