เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
งานบริการประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน(ด้านการประปา) [ 24 ม.ค. 2559 ]29
2 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 28 ธ.ค. 2558 ]31
3 การพิจารณากลั่นกรองประเมินค่ารายปีใหม่ และการแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่าาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป [ 19 ม.ค. 2558 ]32
4 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 7 ส.ค. 2557 ]30
5 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 7 ส.ค. 2557 ]34
6 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน [ 7 ส.ค. 2557 ]31
7 งานทะเบียนราษฎร [ 7 ส.ค. 2557 ]35
8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 7 ส.ค. 2557 ]33
9 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานโยธา [ 7 ส.ค. 2557 ]25
10 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชนภาษีป้าย/บำรุงท้องที่ [ 7 ส.ค. 2557 ]25
 
หน้า 1|2