เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
 


โครงการอบรมผู้ได้ทำมอบหมายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จัดโครงการอบรมผู้ได้ทำมอบหมายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ได้รับเกียรติจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ฯ 

2022-06-17
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-21
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-07
2022-02-07
2022-01-12
2021-12-23