เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 7 มิ.ย. 2566 ]63
2 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]91
3 เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]58
4 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]59
5 ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]71
6 ประกาศเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]19
7 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts [ 25 ม.ค. 2566 ]12
8 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]16
9 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]10
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]41
11 รายงานผลการนำข้อมูลจากการรับฟังความเห็นมาแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]12
12 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่องแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]44
13 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]14
14 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]44
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ [ 5 ต.ค. 2565 ]17
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]15
17 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]22
18 รายงานเรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]77
19 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]31
20 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6