เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการ รณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]27
2 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]23
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]8
4 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]5
5 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 15 ม.ค. 2567 ]5
6 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]7
7 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 ม.ค. 2567 ]5
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]6
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]18
10 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]14
11 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 13 พ.ย. 2566 ]16
12 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 1 พ.ย. 2566 ]4
13 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]7
14 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]6
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]34
16 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]19
17 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 7 มิ.ย. 2566 ]84
18 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]1
19 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]113
20 เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7