เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ประเมิน ITA ประจำ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ประเมิน ITA ประจำ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวตะเกียด