เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

    รายละเอียดข่าว

การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด    เอกสารประกอบ

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวตะเกียด