เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
 


“No Gift Policy” ทต.หนองบัวตะเกียด “งดรับ งดให้ ของขวัญ”


วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายสนั่น ชุดขุนทด นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง          ได้ดำเนินการประชุมกำหนดนโยบาย ซึ่งได้ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด “งดรับ งดให้        ของขวัญ” โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

2024-02-05
2023-04-26
2023-04-07
2023-03-15
2023-03-14
2022-12-30
2022-12-12
2022-09-14
2022-09-05
2022-08-30