เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายทุกหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนการรณรงค์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

  • เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายฯ มีความรู้ความเข้าใจและได้รับทราบข้อมูล วิธีการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี
กิจกรรม

วิธีการดำเนินการ

  • สำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) ในพื้นที่ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
  • ตัวแทนผู้ได้รับหมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนฯ เข้ารับการอบรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี ให้กับสุนัข แมว โดยเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด
  • มีเอกสาร/ คู่มือประกอบการเข้าอบรมตามโครงการฯ
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-13
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-13
2024-01-10
2023-10-13