เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสนั่น ชุดขุนทด
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด
โทร.089-5819599

นายยงยุทธ  อยู่พันดุง
นายบัวไหล  บำขุนทด
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 096-1189505
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 088-4759667


นายรวม พันชนะ
นายสวัสดิ์  แคล้วสูงเนิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 099-4674799
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 081-0706356