เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 1 พ.ค. 2567 ]7
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 10 เม.ย. 2567 ]25
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง [ 1 เม.ย. 2567 ]19
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด [ 1 เม.ย. 2567 ]18
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมคันดินพร้อมลงหินคลุกเส้นประปาเรียบคลองลำห้วยลำลุงถึงบ่อนายสุทิน โสละหาญ หมู่ที่ 12 [ 12 มี.ค. 2567 ]31
6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]23
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ [ 22 ก.พ. 2567 ]17
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประกอบ นุขุนทดถึงบ้านนางวิลาวัล แสงผ้าย หมู่ที่ 2 [ 29 ม.ค. 2567 ]24
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านศศิธร ชุ่มขุนทดถึงบ้านนางสาวชรินันทร์รัตน์ บินขุนทด หมู่ที่ 2 [ 29 ม.ค. 2567 ]25
10 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเสริมคันดินสายโกรกขวาง หมู่ที่ 11 [ 8 ม.ค. 2567 ]20
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 5 ต.ค. 2566 ]26
13 ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินทุนสำรองเงินสะสม 2565) [ 3 มี.ค. 2565 ]199
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัุดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]145
15 ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 5 พ.ค. 2563 ]268
16 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]267
17 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]266
18 ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินกู้เทศบาล) [ 11 พ.ย. 2562 ]258
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]244
20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]277
21 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 14 ต.ค. 2557 ]317