เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 15 ม.ค. 2567 ]2
2 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 ม.ค. 2567 ]2
3 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 15 ม.ค. 2567 ]1
4 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ม.ค. 2564 ]311
5 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ [ 21 ม.ค. 2564 ]253
6 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 21 ม.ค. 2564 ]311
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ม.ค. 2564 ]323
8 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ม.ค. 2564 ]260
9 การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 21 ม.ค. 2564 ]248
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ม.ค. 2564 ]312
11 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 21 ม.ค. 2564 ]256
12 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2564 ]253
13 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ม.ค. 2564 ]260
14 การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ม.ค. 2564 ]265
15 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ม.ค. 2564 ]239
16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ม.ค. 2564 ]257
17 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 21 ม.ค. 2564 ]306
18 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ม.ค. 2564 ]292
19 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 ม.ค. 2564 ]244
20 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ม.ค. 2564 ]291
 
หน้า 1|2|3|4