เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด [ 21 ม.ค. 2564 ]221
42 การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) [ 21 ม.ค. 2564 ]220
43 การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปีพ.ศ. 2499 [ 21 ม.ค. 2564 ]208
44 การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 21 ม.ค. 2564 ]215
45 : การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ"ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากการแจ้งตายผิดคนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [ 21 ม.ค. 2564 ]218
46 การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ม.ค. 2564 ]216
47 การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน [ 21 ม.ค. 2564 ]216
48 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์ [ 21 ม.ค. 2564 ]216
49 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น [ 21 ม.ค. 2564 ]221
50 การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน [ 21 ม.ค. 2564 ]219
51 การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ [ 21 ม.ค. 2564 ]205
52 การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร [ 21 ม.ค. 2564 ]223
53 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ม.ค. 2564 ]238
54 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด [ 21 ม.ค. 2564 ]218
55 การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ม.ค. 2564 ]227
56 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ [ 21 ม.ค. 2564 ]219
57 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม [ 21 ม.ค. 2564 ]211
58 การรับแจ้งการย้ายเข้า [ 21 ม.ค. 2564 ]222
59 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด [ 21 ม.ค. 2564 ]209
60 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ [ 21 ม.ค. 2564 ]212
 
|1|2หน้า 3|4