เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ 2566 - 2570

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ 2566 - 2570
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวตะเกียด