เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ


รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด_เสื่อมสภาพ

    รายละเอียดข่าว

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด_เสื่อมสภาพ

    เอกสารประกอบ

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด_เสื่อมสภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวตะเกียด