เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
งานบริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน(ด้านการประปา) [ 24 ม.ค. 2559 ]58
2 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 28 ธ.ค. 2558 ]59
3 การพิจารณากลั่นกรองประเมินค่ารายปีใหม่ และการแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่าาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป [ 19 ม.ค. 2558 ]60
4 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 7 ส.ค. 2557 ]59
5 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 7 ส.ค. 2557 ]61
6 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผน [ 7 ส.ค. 2557 ]58
7 งานทะเบียนราษฎร [ 7 ส.ค. 2557 ]62
8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 7 ส.ค. 2557 ]58
9 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชนงานโยธา [ 7 ส.ค. 2557 ]52
10 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชนภาษีป้าย/บำรุงท้องที่ [ 7 ส.ค. 2557 ]51
11 ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 7 ส.ค. 2557 ]53
12 งานสังคมสงเคราะ [ 7 ส.ค. 2557 ]52
13 รับลงทะเบียนคนพิการในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 29 ต.ค. 2554 ]47
14 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 29 ต.ค. 2554 ]46