เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบบันทึกสั่งการทางพัสดุ_และคำสั่ง_ของ_อปท [ 17 ต.ค. 2557 ]152
2 คู่มือเลขครุภัณฑ์ [ 17 ต.ค. 2557 ]137
3 คู่มือเลขครุภัณฑ์ [ 17 ต.ค. 2557 ]132
4 แจ้งระงับการก่อสร้างชั่วคราว [ 17 ต.ค. 2557 ]133
5 หนังสือแจ้งให้เข้าทำงานหลังแจ้งให้หยุดงาน [ 17 ต.ค. 2557 ]141
6 การจำหน่ายทรัพย์สิน [ 17 ต.ค. 2557 ]137
7 จำหน่าย_อบจ_สุพรรณ [ 17 ต.ค. 2557 ]140
8 จำหน่ายพัสดุ_อบต_ท้ายน้ำ [ 17 ต.ค. 2557 ]134
9 รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด_เสื่อมสภาพ [ 17 ต.ค. 2557 ]133
10 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ [ 17 ต.ค. 2557 ]132
11 จำหน่าย [ 17 ต.ค. 2557 ]125
12 ทอดตลาด_พัสดุ [ 17 ต.ค. 2557 ]113
13 แบบขออนุมัติกำหนดนักวิชาการพัสดุ [ 17 ต.ค. 2557 ]112
14 ขอใช้บัญชั_อบต [ 17 ต.ค. 2557 ]110
15 FDA_ขอใช้บัญชั_อบต [ 17 ต.ค. 2557 ]112
16 หนังสือบันทึกขอเปลี่ยน [ 17 ต.ค. 2557 ]112
17 หนังสือส่งอำเภอ [ 17 ต.ค. 2557 ]117
18 ขอใช้บัญชัสระแก้ว [ 17 ต.ค. 2557 ]125
19 บันทึกแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน_001 [ 17 ต.ค. 2557 ]108
20 บัญชีรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งผู้ทิ้งงาน_002 [ 17 ต.ค. 2557 ]114
 
หน้า 1|2|3|4