เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบบันทึกสั่งการทางพัสดุ_และคำสั่ง_ของ_อปท [ 17 ต.ค. 2557 ]291
2 คู่มือเลขครุภัณฑ์ [ 17 ต.ค. 2557 ]264
3 คู่มือเลขครุภัณฑ์ [ 17 ต.ค. 2557 ]293
4 แจ้งระงับการก่อสร้างชั่วคราว [ 17 ต.ค. 2557 ]253
5 หนังสือแจ้งให้เข้าทำงานหลังแจ้งให้หยุดงาน [ 17 ต.ค. 2557 ]310
6 การจำหน่ายทรัพย์สิน [ 17 ต.ค. 2557 ]300
7 จำหน่าย_อบจ_สุพรรณ [ 17 ต.ค. 2557 ]277
8 จำหน่ายพัสดุ_อบต_ท้ายน้ำ [ 17 ต.ค. 2557 ]301
9 รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด_เสื่อมสภาพ [ 17 ต.ค. 2557 ]254
10 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ [ 17 ต.ค. 2557 ]251
11 จำหน่าย [ 17 ต.ค. 2557 ]302
12 ทอดตลาด_พัสดุ [ 17 ต.ค. 2557 ]282
13 แบบขออนุมัติกำหนดนักวิชาการพัสดุ [ 17 ต.ค. 2557 ]286
14 ขอใช้บัญชั_อบต [ 17 ต.ค. 2557 ]239
15 FDA_ขอใช้บัญชั_อบต [ 17 ต.ค. 2557 ]279
16 หนังสือบันทึกขอเปลี่ยน [ 17 ต.ค. 2557 ]228
17 หนังสือส่งอำเภอ [ 17 ต.ค. 2557 ]235
18 ขอใช้บัญชัสระแก้ว [ 17 ต.ค. 2557 ]262
19 บันทึกแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน_001 [ 17 ต.ค. 2557 ]225
20 บัญชีรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งผู้ทิ้งงาน_002 [ 17 ต.ค. 2557 ]277
 
หน้า 1|2|3|4