เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 28 มิ.ย. 2567 ]7
2 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด แจ้งการโอนเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 30 [ 27 มิ.ย. 2567 ]7
3 โครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) [ 28 มี.ค. 2567 ]15
4 โครงการ รณรงค์ลดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]43
5 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]46
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]18
7 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]17
8 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 15 ม.ค. 2567 ]15
9 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]15
10 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 ม.ค. 2567 ]13
11 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]17
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]27
13 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]24
14 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 13 พ.ย. 2566 ]27
15 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 1 พ.ย. 2566 ]12
16 รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]19
17 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]16
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]45
19 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]27
20 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 7 มิ.ย. 2566 ]94
21 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]11
22 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]122
23 เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]89
24 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]83
25 สถิติข้อมูลการใช้ลานกีฬา ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]1
26 คำสั่งโครงการสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]3
27 ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]97
28 ประกาศเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]47
29 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]3
30 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don [ 25 ม.ค. 2566 ]34
31 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]40
32 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]33
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]65
34 รายงานผลการนำข้อมูลจากการรับฟังความเห็นมาแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]34
35 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่องแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]69
36 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]38
37 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]69
38 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ [ 5 ต.ค. 2565 ]41
39 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]42
40 ประกาศใช้แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
41 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]45
42 รายงานเรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]99
43 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]54
44 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]32
45 ประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน [ 7 ก.ค. 2565 ]29
46 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 7 ก.ค. 2565 ]28
47 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการจัดเก็บ ขน แยกประเภท และกำจัดขยะ [ 7 ก.ค. 2565 ]29
48 พิษขยะอันตราย [ 7 มิ.ย. 2565 ]29
49 ประกาศ นโยบายเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปลอดบุหรี่ [ 31 พ.ค. 2565 ]28
50 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 31 พ.ค. 2565 ]30
51 แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 2 พ.ค. 2565 ]26
52 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนมกราคม -มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]173
53 สถิติการใช้ลานกีฬาและสนามกีฬา เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]30
54 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 28 มี.ค. 2565 ]206
55 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]26
56 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ประเมิน ITA ประจำ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]242
57 ประชาสัมพันธ์รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2565 ]199
58 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]26
59 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]149
60 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]283
61 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 18 พ.ย. 2564 ]133
62 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 5 พ.ย. 2564 ]124
63 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 พ.ย. 2564 ]25
64 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 19 ต.ค. 2564 ]27
65 เทศบัญญัติรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]256
66 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 25 ส.ค. 2564 ]117
67 ประกาศเจตจำนงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒธรรมสุจริตของผู้บริหาร [ 10 มิ.ย. 2564 ]107
68 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 10 มิ.ย. 2564 ]153
69 ประกาศ นโยบายเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปลอดบุหรี่ [ 31 พ.ค. 2564 ]21
70 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๖๔-๐๐๒ บ้านหนองบัวตะกียด-บ้านหนองกระเทียมใต้ [ 10 มี.ค. 2564 ]330
71 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการฯ [ 5 ก.พ. 2564 ]114
72 รายงานการบำบัดน้ำเสีย [ 31 ธ.ค. 2563 ]103
73 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการจัดเก็บ ขน แยกประเภท และกำจัดขยะ [ 30 ธ.ค. 2563 ]100
74 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติ/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 28 ต.ค. 2563 ]291
75 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]324
76 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]314
77 งบการเงิน 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]261
78 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2562 ]289
79 ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 มิ.ย. 2562 ]317
80 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกีดย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]301
81 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 พ.ย. 2561 ]293
82 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางอาหารเสริมนมโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวะตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]281
83 ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 [ 22 พ.ค. 2561 ]223
84 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 10 พ.ค. 2561 ]287
85 ตารางออกบริการรับชำระภาษี ปี 2561 [ 27 พ.ย. 2560 ]226
86 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]240
87 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]232
88 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]282
89 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]229
90 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]243
91 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]225
92 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]226
93 ประชาสัมพันธ์รายงานรับจ่ายเงิน สปสช ไตรมาสที่ 2/2560 [ 17 เม.ย. 2560 ]242
94 ประชาสัมพันธ์รายงานรับจ่ายเงิน สปสช ไตรมาสที่ 1/2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]232
95 ประชาสัมพันธ์โครงการ สปสช ปี2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]241
96 ตารางออกบริการรับชำระภาษี ปี 2560[663] [ 23 ธ.ค. 2559 ]230
97 ประชาสัมพันธ์คณะ่ทำงาน สปสช ปีงปม 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]234
98 ประกาศเรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 ก.ย. 2559 ]230
99 ประกวดราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีการอีเล็กทรอนิกส์ [ 8 ก.พ. 2559 ]242
100 จดหมายข่าว กองคลัง ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]235
101 การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]248
102 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14 ต.ค. 2558 ]233
103 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ [ 16 ก.พ. 2558 ]236
104 การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]236
105 จดหมายข่าว กองคลัง ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]242
106 หนังสือค่าตอบแทน_คกก [ 17 ต.ค. 2557 ]211
107 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 22 ส.ค. 2557 ]224
108 กิจกรรมวันสงกรานต์ [ 22 ส.ค. 2557 ]236
109 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาถนนเสริมคันดินผิวจราจรลงหินคลุกหมู่ 4 [ 31 ม.ค. 2557 ]231
110 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 [ 4 ธ.ค. 2556 ]234
111 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 3 ธ.ค. 2555 ]265
112 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 [ 15 ต.ค. 2555 ]229
113 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 20 ก.ย. 2555 ]237
114 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ 17 ส.ค. 2555 ]240
115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 17 ส.ค. 2555 ]235
116 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 12 ก.ค. 2555 ]234
117 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 12 ก.ค. 2555 ]229
118 กำหนดการชำระภาษีประจำปี [ 29 มี.ค. 2553 ]223
119 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่าง ๆ [ 29 มี.ค. 2553 ]282
120 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง บุคลากร [ 26 มี.ค. 2553 ]226
121 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 3ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี [ 26 มี.ค. 2553 ]233
122 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ 2 มี.ค. 2553 ]230
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล บุคลากร ระดับ 3-5 [ 26 ก.พ. 2553 ]273
124 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3-5 [ 26 ก.พ. 2553 ]273
125 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 28 ม.ค. 2553 ]268
126 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประจำปี 2553 [ 28 ม.ค. 2553 ]236
127 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประจำปี 2553 [ 28 ม.ค. 2553 ]297
128 รายงานประชุมสภาท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]262
129 แผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม [ 30 พ.ย. 542 ]227
130 [ 30 พ.ย. 542 ]223