เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]85
22 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]82
23 สถิติข้อมูลการใช้ลานกีฬา ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]0
24 คำสั่งโครงการสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]2
25 ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]95
26 ประกาศเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]45
27 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]2
28 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts [ 25 ม.ค. 2566 ]33
29 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]39
30 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]32
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]63
32 รายงานผลการนำข้อมูลจากการรับฟังความเห็นมาแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]32
33 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่องแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]67
34 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]36
35 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]67
36 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ [ 5 ต.ค. 2565 ]40
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]39
38 ประกาศใช้แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
39 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]43
40 รายงานเรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]98
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7