เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน [ 5 ต.ค. 2565 ]31
22 ประกาศใช้แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]18
23 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]36
24 รายงานเรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]90
25 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]42
26 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]22
27 ประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน [ 7 ก.ค. 2565 ]18
28 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 7 ก.ค. 2565 ]18
29 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการจัดเก็บ ขน แยกประเภท และกำจัดขยะ [ 7 ก.ค. 2565 ]18
30 พิษขยะอันตราย [ 7 มิ.ย. 2565 ]15
31 ประกาศ นโยบายเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปลอดบุหรี่ [ 31 พ.ค. 2565 ]18
32 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 31 พ.ค. 2565 ]20
33 แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 2 พ.ค. 2565 ]17
34 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนมกราคม -มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]162
35 สถิติการใช้ลานกีฬาและสนามกีฬา เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]21
36 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 28 มี.ค. 2565 ]193
37 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]16
38 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ประเมิน ITA ประจำ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]229
39 ประชาสัมพันธ์รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2565 ]187
40 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]16
 
|1หน้า 2|3|4|5|6