เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]50
42 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]29
43 ประชาสัมพันธ์การลดโลกร้อน [ 7 ก.ค. 2565 ]27
44 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 7 ก.ค. 2565 ]25
45 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการจัดเก็บ ขน แยกประเภท และกำจัดขยะ [ 7 ก.ค. 2565 ]26
46 พิษขยะอันตราย [ 7 มิ.ย. 2565 ]27
47 ประกาศ นโยบายเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ปลอดบุหรี่ [ 31 พ.ค. 2565 ]25
48 บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 31 พ.ค. 2565 ]27
49 แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 2 พ.ค. 2565 ]24
50 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนมกราคม -มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]170
51 สถิติการใช้ลานกีฬาและสนามกีฬา เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]28
52 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 28 มี.ค. 2565 ]203
53 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]23
54 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ประเมิน ITA ประจำ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]239
55 ประชาสัมพันธ์รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2565 ]196
56 ขอเชิญร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]22
57 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]144
58 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]280
59 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 18 พ.ย. 2564 ]129
60 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 5 พ.ย. 2564 ]121
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7